OpdrachtgeverOrange Pearl
LocatieDelft
OpdrachtOntwerp
Turn-key oplevering kantoor
Oppervlakte250 m²
Uitgevoerde werkzaamhedenWanden
Deuren
Plafond
Schilderwerkzaamheden
Verlichting
Installatiewerkzaamheden
Data bekabeling
Pantry’s
Vloerafwerking
Meubilair